HCU News

ม.หัวเฉียวฯ และ ม.นอร์ทเวสเทิร์น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เหริน ฮุ่ยเหลียน (Prof. Ren Huilian) รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.