ข่าวสารและกิจกรรม

ม.หัวเฉียวฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อม ของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ดำเนินรอยตามรับสั่ง “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”

2017-06-22

การประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพที่ดีเอื้อต่อการศึกษา การใช้ชีวิต และเป็นกำลังสำคัญของสังคม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


Create AccountLog In Your Account