เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN | CH

HCU News

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดงานรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2567

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษารักษาคุณธรรมจริธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันการเขียนภู่กันจีน และประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติ พัฒนาทักษะการเขียนภู่กันจีน และพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ โดย รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน