เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN | CH

HCU News

กฟน. และ ม.หัวเฉียวฯ ร่วมต้อนรับ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจำปี 2559