HCU News

ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป 3 องค์ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหัวเฉียวเพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558