HCU News

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2557 เพื่อแสดงกตเวทิตาและสดุดีเกียรติคุณของท่าน ซึ่งภายในงาน จัดให้มีพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์