เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN | CH

HCU News

ม.หัวเฉียวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว

รองศาตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยอาจารย์ หยาง รุ่นจวิน (อ.Yang Runjun) เลขาธิการพรรคฯ เพื่อการหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว