Corporate Social Responsibility (CSR) ชุมชนบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

2019-09-23 10:07

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวในนาม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต พาบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นและร่วมต้อนรับผู้แทนทางการค้าจากประเทศนอร์เวย์ และ ประเทศสวีเดน ร่วมกับรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ (นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์) , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB) และ สำนักงานส่งเสริมสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเพื่อร่วมกันจัดทำ Corporate Social Responsibility (CSR) ณ ชุมชนบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ชุมชนบางกะอี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ