การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 4

DATE : 2018-11-25 08:00:00

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดำริและริเริ่มไท้เก๊กในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อปีการศึกษา  2547  
จากกิจกรรมการร่ายรำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะการแพทย์แผนจีน 
และก่อกำเนิดของชมรมไท้เก๊ก  สโมสรนักศึกษา  
ก่อนจะมาเป็นการเรียนการสอนของทุกคณะวิชาจวบจนถึงปัจจุบัน

*******************************************************************************************************************************

กำหนดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  4
วันอาทิตย์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

เวลา 07.30 น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ อัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง
เวลา 08.00 น.    ชมการรำไท้เก๊กหมู่เฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่  10  โดยนักศึกษา มฉก. จำนวน 1,000 คน 
เวลา 08.30 น.    เริ่มรับลงทะเบียนทุกชมรม/นักกีฬา/นักแสดง ณ โถงด้านหน้าหอประชุม
เวลา 09.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุม
                 - รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  กล่าวรายงาน
                 - ท่านวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงาน
                 - พิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน
                 - ประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันและผู้ฝึกสอนไท้เก๊กจิตอาสา
                 - อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี
                 - ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล กล่าวถึงไท้เก๊กในมหาวิทาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                 - นายแพทย์วิลาส  ศรีประจิตติชัย  ประธานคณะที่ปรึกษาฯ กล่าวถึงการจัดการแข่งขัน
                 - การแสดงพิธีเปิด  ชุด นาฏการหุ่นคนเทิดไท้องค์ราชัน 
                 - การแสดงพิธีเปิด  ชุด การรำมวยของ เอี๋ยน หลี เหมี๋ยน ปรมาจารย์มวยบู๊ตึ๊ง 
เวลา 09.45 น.    การแข่งขันไท้เก๊ก
                 - รำมวยตระกูลหยาง (ไม่จำกัดท่วงท่า) (4 รุ่นอายุ)
                 - รำมวย 24 ท่า (8 รุ่นอายุ)
                 - รำมวย 40 ท่า (7 รุ่นอายุ)
                 - รำมวย 42 ท่า (7 รุ่นอายุ)
                 - รำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน  32 ท่า (7 รุ่นอายุ)
                 - รำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน  42 ท่า (7 รุ่นอายุ)
                 - รำพัดกงฟู  ประเภทบุคคล (8 รุ่นอายุ)
                 - รำกระบี่ตระกูลหยาง (4 รุ่นอายุ)
เวลา 12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น.    การแสดงของชมรมไท้เก๊กต่าง ๆ
เวลา 17.00 น.    พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้ตัดสิน  และมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักกีฬา
เวลา 17.30 น.    ถ่ายภาพร่วมกัน