เปิดเรียนภาษาจีน ระดับพื้นฐาน 1 ระดับต้น 2 ระดับต้น 3 ระดับกลาง 3 และ ระดับสูง 3

DATE : 2018-07-10 16:40:00

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเรียนภาษาจีน ระดับพื้นฐาน 1 ระดับต้น 2 ระดับต้น 3 ระดับกลาง 3 และ ระดับสูง 3 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 1 กันยายน 2561 (เริ่มเรียน 8 กันยายน 2561) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-621-7082 หรือ อีเมล์ : hculangli@gmail.com