พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

DATE : 2019-02-15 07:30:00

     ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2562 ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการของบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้  
  1. บัณฑิตเข้าร่วมซ้อมและเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการดังนี้
    -  ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
    -  ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
    -  พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  2. บัณฑิตต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ที่ขาดการฝึกซ้อมวันใดวันหนึ่ง มหาวิทยาลัยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในวันพิธี
  3. บัณฑิต ต้องกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากบัณฑิตท่านใดไม่เข้าไปกรอกข้อมูลจะทำให้ท่านเกิดข้อยุ่งยากในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย
  ขอให้บัณฑิต ศึกษาข้อปฏิบัติและข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาด้วยโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเตรียมตนเองเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

 ข้อปฏิบัติและข้อมูลสำหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต  
1. ในวันซ้อมย่อย ขอความร่วมมือบัณฑิตชายและหญิงแต่งกายสุภาพ
   สุภาพสตรี ให้ใส่กระโปรง ความยาวเสมอเข่า (ไม่ใส่กระโปรงสั้น กระโปรงยีนส์ ไม่ใส่เสื้อยืด ไม่สวมรองเท้าแตะ)
   สุภาพบุรุษ ให้ใส่กางเกงทรงสุภาพ และให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่ใส่กางเกงยีนส์ ไม่ใส่เสื้อยืด  ไม่สวมรองเท้าแตะ)  
2. ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีการ  มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้
  การแต่งกาย  มหาบัณฑิตหญิง        
    - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย กระโปรงสีกรมท่า ความยาวพอเหมาะระดับเข่า สวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา
  มหาบัณฑิต/บัณฑิตชาย
    - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่า สวมสูทสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย สวมครุยวิทยฐานะ ตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา
  การแต่งกาย  บัณฑิตหญิง            
    - สวมชุดนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย กระโปรงสี กรมท่า ความยาวเสมอเข่า สวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา      
  รองเท้า สุภาพสตรี            
    - สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำปิดหัว (คัทชู) ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ สูงไม่เกิน 2 นิ้ว
  รองเท้า สุภาพบุรุษ            
    - สวมรองเท้าสีดำหุ้มส้นไม่มีลวดลาย แบบไม่มีเชือกผูก และไม่มีโลหะ
  ทรงผม สุภาพสตรี            
    - สีผมและทรงผมสุภาพ ไม่ย้อมสี ไม่ไฮไลท์ ไม่ติดกากเพชร 
  ทรงผม สุภาพบุรุษ                  
    - สีผมและทรงผมสุภาพ  ไม่ไว้ผมยาว  ไม่ย้อมสี  ไม่ไฮไลท์
เครื่องประดับ ไม่อนุญาตให้สวมแหวน  สร้อยข้อมือ  ต่างหู  เข็มกลัดติดผม และอื่น ๆ นอกจาก นาฬิการูปทรงเรียบ สุภาพ ที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
คำแนะนำ :   ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนอาจแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวแทนเครื่องแบบที่กำหนดได้ บัณฑิตที่รับราชการตำรวจ ทหาร ไม่ต้องนำหมวก และกระบี่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  
3. บัณฑิตที่ได้สั่งจองชุดครุยไว้กับร้านสมฤทัย และได้ชำระเงินค่าจองชุดครุย   พร้อมกับวัดตัวเรียบร้อยแล้ว  ขอให้ไปติดต่อรับชุดครุยได้ที่ร้านครุยสมฤทัย เลขที่ 47/3 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์  02-048-1015  มือถือ  081-313-2414 ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น.
4. บัณฑิต ที่ยังไม่ได้สั่งจองชุดครุย ขอให้ติดต่อสั่งจองชุดครุยได้ที่ร้านครุยสมฤทัย ตามที่อยู่ในข้อ 3 เพื่อวัดตัว ซึ่งจะได้ชุดครุย  ที่เป็นสีของมหาวิทยาลัย  และสีประจำคณะวิชาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. ศูนย์หนังสือ มฉก. มีชุดนักศึกษาและรองเท้าคัชชูชาย - หญิง จำหน่ายในราคาย่อมเยา
6. ในวันซ้อมย่อย ขอให้บัณฑิตเตรียมเงินเพื่อจองภาพถ่ายหมู่และภาพถ่ายขณะรับปริญญา ราคาตั้งแต่ 1,500 - 3,500 บาท   โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สั่งภาพ
7. สโมสรนักศึกษา ได้จัดทำซองพลาสติก ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำหรับใส่ปกปริญญาบัตร  ไว้จำหน่ายให้กับ   บัณฑิตในราคาซองละ 50 บาท ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธี จำนวน 1,500 ซอง