โครงการประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย

DATE : 2019-04-04 13:00:00

โครงการประเพณีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ถนนเข้าต้มกุ้ย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย ซุ้มเล่นน้ำ สาวรำวง การประกวดเทพบุตร นางสงกรานต์ นางสงกรานต์จำลอง และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์บน "ถนนข้าวต้มกุ้ย" และขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมประกวดแต่งกายชุดไทยอนุรักษ์ประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์