งานเปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว”

DATE : 2018-11-13 08:30:00

งานเปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว”
Open House Huachiew Family Edutown 2018
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น.  
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เวลา

รายการ

สถานที่

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ด้านข้างหอประชุม

09.00 – 10.00 น.

พิธีกรขึ้นเวที กล่าวต้อนรับ นักเรียน  นักศึกษา และสื่อมวลชน

หอประชุม

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกล่าวเปิดงาน

 

 

รองอธิการบดีกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

 

 

ชมการแสดงตระการตาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

10.00 – 14.00 น.

สำหรับนักเรียน

กิจกรรม Walk Rally แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มวิทย์
  • กลุ่มศิลป์
  • กลุ่มวิทย์-ศิลป์

อาคารเรียน

อาคารโภชนาการ

อาคาร 5 ชั้น

อาคารศิลปวัฒนธรรม

มฉก.2

 

สำหรับอาจารย์แนะแนว

กำหนดหัวข้อสัมมนาและ Workshop

อาคารบรรณสาร

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

12.00 – 14.00 น.

มีกิจกรรมการแสดงจากเวทีกลาง

การแสดงขบวนพาเหรด

ถนนข้าวต้ม

14.00 – 15.30 น.

ชมการแสดงสดจาก ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ถนนข้าวต้ม

 

ชมมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน  (อยู่ระหว่างการติดต่อ)