เปิดรับสมัครหลักสูตร“วิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน”รุ่นที่ 1 (วมทจ.1)

DATE : 2019-06-05 08:00:00

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1

รายละเอียดหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/1JW29paIMmEpFhtfpbbUwDrQlHvTxCL_3/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1oH9VPep8tCOrtqkJXNhSj0Wbuar93FkE/view?usp=sharing

สมัคร Online ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIzNXgGLIhq6S9VjPjz8sdGkJSGe5NQ_rQRm-WrDejiVgh6Q/viewform?usp=sf_link