Academic Sci&Tech HCU

DATE : 2019-10-22 09:00:00

คอร์สปิดเทอม 2562  1 วันเต็ม 9.00 น. - 16.00 น.
จัดที่ห้องปฏิบัติการ (ห้องแลบ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

*จบคอร์สจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน ทุกคอร์สรวมอาหารกลางวัน ของว่าง และอุปกรณ์การทดลองแล้ว

Facebook : https://www.facebook.com/CommunityserviceScienceHcu/ 
Tel : 02-3126300 ต่อ 1180  หรือ  1487 

 

น้อง ๆ ประถมเหมาะสำหรับ 9-12 ปี หรือผู้ที่สนใจ ป.1 ก็รับ  G1+P1 3,300 บาท
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
KID KIDS CHEM : G1 1,500 บาท (เคมี)
     •   กระเป๋าเปลี่ยนสี (Magic Bag) สนุกกับการย้อมสีกระเป๋าด้วยผงขมิ้น ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกระเป๋าผ้าขมิ้น และอธิบายการเปลี่ยนเกิดสีและการหายไปของสีบนกระเป๋าขมิ้น
     •    เปลือกไข่ล่องหน สนุกกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเปลือกไข่ เมื่อนำไปแช่ในกรด และอธิบายการนิ่มของเปลือกไข่นกกะทาหรือไข่ไก่ได้
     •    มหัศจรรย์แห่งสีสนุกกับการผลิตเส้นหมี่เปลี่ยนสี เพิ่มประสบการณ์การทำอาหารง่ายๆจากเส้นหมี่สีม่วง ที่รับประทานได้จริง และอธิบายการเกิดสีม่วงและการเปลี่ยนสีได้

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 
KID KIDS PHY : P1 2,000 บาท (ฟิสิกส์)
     •    นวัตกรรมไส้ดินสอ การนำสิ่งของใกล้ตัว มาทำให้กระแสไหลผ่าน เกิดเป็นแสงสว่างและสามารถขยายเสียงได้
     •    กล้องดูดาวเด็ก ๆ ได้เล่นสนุก ได้ความรู้และประสบการณ์การประดิษฐ์และการใช้กล้องดูดาว
     •    รถถ่านไฟฉาย (ไฟฟ้ารถไฟ)สร้างความเข้าใจคุณสมบัติของแม่เหล็ก
     •    สมดุล เสริมสร้างความเข้าใจและสนุกสนานไปกับความสมดุลและความถ่วง

โปรโมชั่น พิเศษ !!! มัธยมต้นและผู้ที่สนใจ O2+M2 1,950 บาท
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 
Organic Fun : O2 1,000 บาท (เคมีอินทรีย์)
     •    เรียนรู้การสกัดแยกสารจากสมุนไพรที่มีสี และมีกลิ่นในการบำบัดโรค โดยการทำการสกัดร้อน สกัดเย็น การเปรียบเทียบการแยกองค์ประกอบของสารแต่ละชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยการใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟี และฝึกปฏิบัติในการนำสารที่สกัดได้มาทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์และเจล

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
The Geometer’s Sketchpad (GSP) : M2 1,000 บาท (math)
     •    Art and Beauty of Mathematics เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ในการสร้างงานศิลปะ เช่น ศิลปะจากลายเส้น 
     •    Animation of Mathematics เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ในการสร้างงานเอนิเมชั่นทางคณิตศาสตร์ เช่น การสร้างทรงกระบอกคลี่ การสร้างชิงช้าสวรรค์ 
     •    Mathematics, Logic and Reasoning เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
     •    พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

โปรโมชั่น พิเศษ !!! มัธยมปลาย หรือผู้ที่สนใจ H3+B3 2,400 บาท

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
ชีวเคมีกับนิติวิทยาศาสตร์ : H3 1,500 บาท (ชีวะเคมี)
     •    การตรวจสอบลายนิ้วมือด้วยปฏิกิริยาของ Ninhydrin ได้เรียนรู้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบลายนิ้วมือ
     •    การสกัดดีเอ็นเอจากกล้วย ให้มีทักษะในการทำการทดลองรู้จักกระบวนการสกัดดีเอ็นเอและ สามารถสกัดดีเอ็นเอจากกล้วยได้  รู้จักสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
ชีวะคือชีวิต : B3 1,000 บาท (ชีวะ)
     •    ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
     •    ระบบทางเดินอาหาร
     •    ระบบไหลเวียนและระบบหายใจ
     •    ระบบสืบพันธ์และระบบขับถ่าย

ขั้นตอนการลงทะเบียน
     - สแกน QR Code หรือ Facebook: Inbox messagehttps://www.facebook.com/CommunityserviceScienceHcu/ (m.me/CommunityserviceScienceHcu)
     - แจ้ง ชื่อ - สกุล และคอร์สที่ต้องการร่วมกิจกรรม
     - รอรับการยื่นยันจากทีม แจ้งยอดที่ชำระ
     - ชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทาง facebook
โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนบางนา-ตราด กม. 18  เลขที่บัญชี  450-2-05411-8