การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 5

DATE : 2019-11-17 07:00:00

กำหนดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  5
วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
****************************************************

เวลา    07.00     น.    รับประทานอาหารเช้า ณ อาคารโภชนาการ  2
เวลา    08.00     น.    ชมการรำไท้เก๊กหมู่เฉลิมฉลองครบรอบ  110   ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ สนามกีฬากลาง  มฉก. 
เวลา    08.30     น.    เริ่มรับลงทะเบียนทุกชมรม/นักกีฬา/นักแสดง ณ โถงด้านหน้าหอประชุม
เวลา    09.00     น.    พิธีเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุม  มฉก.
                           -    รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  กล่าวรายงาน
                           -    ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ประธานในพิธี  กล่าวเปิดงาน
                           -    พิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน
                           -    ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันและผู้ฝึกสอนไท้เก๊กจิตอาสา
                           -    การแสดงพิธีเปิด  ชุด นาฏการหุ่นคน  110  ปี  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
เวลา    09.45     น.    การแข่งขันไท้เก๊ก
                           -    รำมวยตระกูลหยาง (ไม่จำกัดท่วงท่า)    (4 รุ่นอายุ)
                           -    รำมวย 24 ท่า     (8 รุ่นอายุ)
                           -    รำมวย 40 ท่า     (7 รุ่นอายุ)
                           -    รำมวย 42 ท่า     (7 รุ่นอายุ)
                           -    รำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน  32 ท่า    (7 รุ่นอายุ)
                           -    รำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน  42 ท่า    (7 รุ่นอายุ)
                           -    รำพัดกงฟู  ประเภทบุคคล    (8 รุ่นอายุ)
                           -    รำกระบี่ตระกูลหยาง    (4 รุ่นอายุ)
                           -    รำมวยตระกูลเฉิน    (8  รุ่นอายุ)
                           -    รำดาบไท้เก๊ก    (4  รุ่นอายุ)
เวลา    12.30     น.    รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา    13.30     น.    การแสดงของชมรมไท้เก๊กต่าง ๆ
เวลา    16.00 น.    พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้ตัดสิน  และมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน