โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

DATE : 2020-06-29 09:00:00

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดทำโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ในกลุ่ม 6 อาชีพ ประกอบด้วย

     - อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1
     - อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1
     - อาชีพพนักงานให้การดูแล ระดับ 2
     - อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 2
     - อาชีพนักเวชสถิติ ระดับ 3
     - และอาชีพนักเวชระเบียน ระดับ 3

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2563
การจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563
การเข้ารับการประเมินระว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ผู้สมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียด และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
เบอร์ 02-312-6300 ต่อ 1539 คุณ บี หรือ IB
Email : academiccenter.hcu@gmail.com