บริจาคโหหิต ประจำปีการศึกษา 2563

DATE : 2020-09-23 11:00:00

ครั้งที่ 1 (73) วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณอัฒจันทร์