บริจาคโหหิต ประจำปีการศึกษา 2563

DATE : 2021-01-20 11:00:00

ครั้งที่ 2 (74) วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณอัฒจันทร์