บริจาคโหหิต ประจำปีการศึกษา 2563

DATE : 2021-04-21 11:00:00

ครั้งที่ 3 (75) วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณอัฒจันทร์