ซ้อมย่อยพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

DATE : 2021-02-05 07:30:00

วันซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

07.30 น.

- บัณฑิตลงทะเบียนบริเวณด้านข้างหอประชุม

08.30 น.

- อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต

09.00 น.

- ชี้แจงการซ้อมย่อย ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ และการนัดหมาย

09.30 น.

- ซ้อมกลุ่มย่อยแยกคณะวิชา ตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้

11.30 น.

- พักกลางวัน

12.00 น.

- บัณฑิตรายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อตรวจเช็คชื่อและเรียงลำดับบัณฑิต

12.15 น.

- อาจารย์ประจำคณะวิชา ยืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด

12.30 น.

- อาจารย์ประจำคณะวิชา นำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมตามลำดับ

13.30 น.

- บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม

 

- ชมวีดีทัศน์และรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซ้อมและการรับปริญญาบัตร

13.40 น.

- การซ้อมย่อยรวมกันทุกคณะวิชา ณ หอประชุม

 

- รับคู่มือการฝึกซ้อมและหนังสือที่ระลึก

17.30 น.

จองภาพถ่าย/รับชุดครุย