ซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

DATE : 2021-02-06 07:45:00

วันซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

07.45 น.

บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ ณ บริเวณสวนลวดลาย

10.45 น.

บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้

11.00 น.

อาจารย์ประจำคณะวิชา ยืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด

11.15 น.

อาจารย์ประจำคณะวิชานำบัณฑิต เข้าสู่หอประชุมตามลำดับ

12.30 น.

บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม

13.00 น.

การซ้อมใหญ่ตามกำหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร