วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

DATE : 2021-02-07 10:30:00

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

10.30 น.

บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้

11.00 น.

อาจารย์ประจำคณะวิชายืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด

11.15 น.

อาจารย์ประจำคณะวิชา นำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมตามลำดับ

12.30 น.

บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม

 

คณาจารย์และผู้มีเกียรติเข้าสู่หอประชุม

12.50 น.

ตั้งแถวประธานและคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ห้องพิธีการ

13.00 น.

ประธานบูชาพระรัตนตรัย

 

พิธีประสาทปริญญาบัตร

 

พิธีมอบรางวัลเรียนดี

 

พิธีมอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม

 

พิธีมอบรางวัลกาญจนาภิเษก

 

บัณฑิตกล่าวปฏิญญา

 

ประธานให้โอวาท

 

เพลงสรรเสริญพระบารมี

 

ประธาน ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติออกจากห้องพิธีการ

 

บัณฑิตออกจากหอประชุมตั้งแถวส่งประธานในพิธี

17.00 น.

เสร็จพิธี