วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

DATE : 2020-11-24 08:00:00

กำหนดการวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ 
วันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  
และหอประชุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
********************************************************************
 

เวลา 8.30 – 9.45 น.

 

 

 

- แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์              
- พิธีวางพวงมาลัยดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  
    โดย ทายาท ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
    คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  แขกผู้มีเกียรติ     
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตัวแทนคณะวิชาและหน่วยงาน

เวลา 10.00 - 10.30 น.

 

 

 

 

- ทุกคนพร้อมกัน ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์) กล่าวเปิด    
- พิธีสดุดีเกียรติคุณ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์
- วีดีทัศน์รำลึกถึง ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
- การแสดงเปียโนประสมกู่เจิงชุด “คนดีไม่มีวันตาย”
- การแสดงดนตรีร่วมสมัยประกอบขับร้องประสานเสียงและจินตลีลา
   ชุด “แสงแห่งสายธาร สืบสานอุดมการณ์ อุเทน  เตชะไพบูลย์”

เวลา 10.30- 11.30 น.

 

 

- พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม (ทุนพี่ช่วยน้องและบุคลากรช่วยนักศึกษา)
   โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)    
- พิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์
- คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กล่าวขอบคุณ