โครงการ มฉก.บริการชุมชนครั้งที่ 195

DATE : 2017-09-17 08:30:00

ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 195 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ อ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ถอนฟัน จ่ายยา ตรวจวัดสายตา ตัดผม กำจัดเหา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ