ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 สำหรับบุคลากร

DATE : 2017-09-25 07:00:00

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี และบุคลากรสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาที่ได้รับสวัสดิการประกันชีวิต อบัติเหตุและสุขภาพ ในวันที่ 25-27 กันยายน 2560

              - ตรวจเลือดและปัสสาวะ วันที่ 25-27 กันยายน 2560 เวลา 07.00-10.00 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1
              - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล วันที่ 25-27 กันยายน 2560 เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น