โครงการกฐินพระราชทาน

DATE : 2017-10-21 07:00:00

โครงการกฐินพระราชทาน ณ วัดสุธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร