พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่8

DATE : 2017-11-19 07:00:00

กำหนดการ
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 8
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน  2560  เวลา  07.00 – 12.00 น.
................................................................................................................

เวลา 07.00 – 09.00 น.     - นักเรียนรายงานตัวและตรวจหลักฐาน
เวลา 07.30 – 09.20 น.    - นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ครูและผู้ปกครองเข้าประจำที่นั่งในหอประชุม
เวลา 09.20 – 10.00 น.    - พิธีกรกล่าวความเป็นมาของโครงการ
                         - เปิดวีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  วีดิทัศน์แนะนำกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และวีดิทัศน์สัมภาษณ์นักเรียน
เวลา  10.00 - 12.00  น.  - ประธานในพิธีจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย (คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ)
                         - ประธานคณะทำงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต กตัญญกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวรายงาน  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร)
                         - ประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร (พิธีกรเริ่มขานชื่อนักเรียนตามลำดับ)
                         - ประธานในพิธี คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ คณะผู้บริหารฯ  ทายาท  และนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน
                         - ประธานในพิธีให้โอวาท

+++++++ นักเรียนที่เข้ารับรางวัลทุกคนต้องนำหลักฐานตามตัวอย่างด้านล่างมาด้วยนะจ๊ะ +++++++

หมายเหตุ    นักเรียนที่เข้ารับรางวัลแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ผู้ปกครอง และแขกที่เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดสุภาพ