การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

DATE : 2017-11-16 08:30:00

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.