ปัจจุบันภาษาจีนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่คนใช้ติดต่อทำธุรกิจ ซึ่งหากจะพูดถึงภาษาที่สอง แน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากจะพูดถึงภาษาที่สาม ก็คงหนีไม่พ้นภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มาแรงมากภาษาหนึ่ง ปัจจุบันมีการเรียนภาษาจีนกันอย่างแพร่หลาย เพราะดูเหมือนว่าภาษาอังกฤษอย่างเดียวจะไม่เพียงพอต่อรูปแบบงานในชีวิตประจำวัน ลองมาดูเหตุผลกันดีกว่า ว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาจีน  

     - คนพูดภาษาจีนมากที่สุดในโลก โดยมีคนใช้มากกว่า 1 พันล้านคน
     - มีหลายประเทศที่ใช้ภาษาจีน ภาษาจีนนอกจากจะใช้พูดในประเทศจีนเองแล้ว ภาษาจีนยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศและเขตเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น                                                                      
     - คนจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก ปัจจุบันคนจีนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ถึงเเม้ภาษาจีนจะไม่กลายเป็นภาษากลางเเทนภาษาอังกฤษ เเต่เป็นภาษาที่เพิ่มโอกาสในการทำงาน การสื่อสาร เเละ
การเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศจีน ที่จะมีบทบาทใหญ่ในอนาคตของโลก ดังนั้นใครที่รู้ภาษาจีน ก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่น

     ภาษาจีน มีบทบาทในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างไร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว กำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต ปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีน ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย การรู้ภาษาจีนเพิ่มโอกาสในการหางานมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากประเทศไทยแล้ว ยังไปสมัครงานประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการคนพูดภาษาจีนได้ ภาษาจีนจึงเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งต่างถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีน ยกตัวอย่าง เช่น อาลีบาบา (Alibaba) เจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างลาซาด้า (Lazada) หรือ เทนเซนต์ (Tencent) บริษัทไอทีที่ทำธุรกิจมากมายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุ้นตากันเป็นอย่างดี เช่น WeChat, RoV, PUBG, Clash of Clan, JOOX, WeTV, Shopee, JD.com รวมไปถึงบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ อีกมากมายที่มีจุดกำเนิดมาจากประเทศจีน ดังนั้นในอนาคตหากน้อง ๆ สามารถพูดจีนได้ย่อมมีข้อได้เปรียบในสายอาชีพ และเติบโตได้อย่างมั่นคงในหน้าที่การทำงานมากกว่าแน่นอน

 

เรียนหลักสูตรภาษาจีนที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เรียนรู้ภาษาจีน อย่างเป็นระบบ

    หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ที่เน้นการศึกษาชั้นพื้นฐานในวิชาการ         ต่าง ๆ อาทิ การเสริมทักษะทางภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน การฟัง การพูดสนทนา การอ่านและในชั้นปีที่ 2 จะเรียนทักษะภาษาจีนในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล ที่มีระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษรจีน รวมไปถึงการเข้าใจในวัฒนธรรม และวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด และทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วรรณคดี และภาษาจีนโบราณประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นการเรียนวิชาที่เลือกเป็นวิชาเอกเลือกและเอกบังคับตามความสนใจทั้งทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษา เช่น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม  มัคคุเทศก์  ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน การแปลภาษาจีน เป็นต้น รวมถึงดำเนินการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้ 

 

เรียนหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศจีน

     อีกหนึ่งความพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ในระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจะเน้นทักษะเฉพาะด้านการฟัง-พูด และด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน การเขียนบทความภาษาจีน ประวัติศาสตร์วรรณกรรมและ วรรณคดีจีน โดยทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนอย่างมากมาย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา

 

เรียนหลักสูตรภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีโอกาสทำงานอะไรได้บ้าง

     นักศึกษาหลังจากจบการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้ว นักศึกษามีโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย สามารถไปประกอบอาชีพต่าง ๆ อาทิ เป็นล่ามในการแปลภาษาไทย-จีน ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สถานทูต  พนักงานสายการบิน มัคคุเทศก์  เลขานุการ  ธุรกิจโรงแรม สมาคมจีน ครูสอนภาษาจีน ไกด์ พนักงานฝ่ายต่างประเทศ พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ นักแปล นักเขียน หรือจะไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ก็สามารถทำได้ เรียกว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จบการศึกษาแล้ว สามารถทำงานได้ครอบคลุมกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

สนใจหลักสูตรการศึกษา และการสมัครเรียน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยจีนศึกษา ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1477,   โทรสาร 02-3126295
Website: http://ccs.hcu.ac.th
E-mail: chinesehcu@gmail.com
line : @651muzum

Image
รองช้ำ