คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)

โอกาสในการทำงาน

- ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และออกแบบ ทำงานเป็นครีเอทีฟ (Creative) สื่อสารการตลาด ออกแบบสื่อและสร้างสรรค์งานโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ งานด้านวางแผนสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาสังคม นักวิจัยประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
- ด้านโทรทัศน์ สื่อใหม่และสื่อสารการแสดง ทำงานในวงการโทรทัศน์ เช่น สร้างสรรค์รายการ เขียนบทรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้จัดรายการ ผู้ประกาศ ช่างภาพโทรทัศน์ ผู้สื่อข่าว พิธีกร ผู้รายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ออกแบบงานด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น ทำงานด้านการแสดง เช่น นักแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดง ผู้เขียนบท ผู้กำกับการแสดง นักออกแบบเพื่อการแสดง นักจัดกิจกรรมพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1173     โทรสาร 02-3126296
Website: http://commarts.hcu.ac.th
E-mail: nited.hcu@gmail.com