ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ (วิทยาเขตบางพลี)
ที่ตั้ง 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. ที่ 18
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1711-1718 โทรสาร 0-2312-6237, 0-2312-6412
ที่อยู่ (วิทยาเขตยศเส)
ที่ตั้ง 121 ถนนอนันตนาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075
แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ที่ตั้ง 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. ที่ 18
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่อ 1711-1718
เปิดสายด่วนรับสมัคร เพื่อให้บริการตอบคำถามรับสมัครนักศึกษาใหม่อย่างทั่วถึง 5 หมายเลขดังนี้
พี่ปุ๊กกี้ : 085-489-3710
พี่จ๋าจ้า : 085- 489-3711
พี่ซูซี่ : 085- 489-3712
พี่เต๊อะเต๋อ : 085-489-3713
พี่จุ๋มบุ๋ม : 085-489-3714
WebSite
www.hcu.ac.th (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
admission.hcu.ac.th (แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล)