โอม ทัชกรณ์ พัดเกิด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 จากคนที่ไม่ตั้งใจเรียนจนต้องรีไทร์ โอมกลับมาฮึดสู้ต่อด้วยปณิธานที่อยากไปทำงานที่ต่างประเทศ พยายามตั้งใจเรียนและฝึกภาษา รวมถึงไม่พลาดโอกาสในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จากวิกฤติ...เป็นโอกาส
ตอนนี้โอมใกล้จะจบการศึกษาแล้ว โอมฝากถึงทุก ๆ คนว่า เมื่อได้มาเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียน และถ้าหากมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็ขอให้ทำเต็มที่ เพราะนอกจากได้เพื่อนเพิ่มแล้ว ยังได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้