เทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หาก HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ ที่รักการเรียนรู้ และอยากเดินทางในสายอาชีพ นักการตลาดดิจิทัล ต้องพัฒนาตนเองให้มีสกิลพื้นฐานแบบนี้ เพื่อปรับใช้ได้ในอนาคต                           - การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Analytics และสร้างแคมเปญให้น่าสนใจ นักการตลาดดิจิทัลมีหน้าที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจและสร้างสรรค์แคมเปญทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลอ้างอิง
     - การเขียนข้อความและการตลาดเชิงเนื้อหาให้เข้าถึงผู้บริโภค การเขียนข้อความขายหรือโฆษณาที่เชิญชวน เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ สามารถวางแผนหรือผลิตเนื้อหาให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคได้           - การอัปเดตตนเองให้ทันกับกระแส ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถติดตามได้ การทันกับกระแสต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยี เครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยให้เราพัฒนาทักษะมากยิ่งขึ้นด้วย

หลักสูตรตอบโจทย์นักการตลาดดิจิทัล รายละเอียดหลักสูตร http://ba.hcu.ac.th/