HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ หลายคนอาจมีเป้าหมายในการเรียนว่าอยากมีผลการเรียนที่ดี ลองทำตามทริคนี้ดูสิ เผลอ ๆ นอกจากได้เกรดดีแล้ว อาจได้เกียรตินิยมด้วย ใครจะไปรู้                
     -ตั้งใจเรียน วิธีเบสิคที่ได้ผล มีสมาธิตั้งใจ และทำความเข้าใจที่อาจารย์สอน    
     -การทบทวนบทเรียนก่อนสอบ คนที่ได้เกียรตินิยมเค้าแนะนำมาว่า จะแบ่งการอ่านหนังสือ คือรอบแรกอ่านทั้งหมด แล้วเน้นหัวข้อที่สำคัญเป็นการเก็งข้อสอบไปในตัว รอบที่ 2 อ่านเน้นหัวข้อที่สำคัญ พยายามจดจำเนื้อหาของส่วนนั้น ๆ รอบที่ 3 อ่านทบทวนส่วนที่สำคัญอีกรอบ
     -ติวกับเพื่อนหรือติวให้เพื่อน วิธีนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะต่างฝ่ายต่างได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา และส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็จะถามกันได้ วิธีนี้ยังได้มิตรภาพที่ดีอีกด้วย
เกรดอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่การมีเกรดที่ดี อย่างน้อยเราก็มีความภูมิใจในตัวเอง แสดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเองได้