ทริคทำรายงานให้โดดเด่น ถูกใจอาจารย์

    ใครกำลังทำรายงานยกมือขึ้น! เพราะนอกจากการเรียนในแต่ละวิชาแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการทำรายงานอย่างแน่นอน วันนี้ HCU มีแนวคิดดี ๆ ทำรายงานอย่างไรให้โดดเด่น ถูกใจอาจารย์ มาดูกันเลย -เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ อาจจะเป็นเรื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น แล้วลองเอาความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ -เน้นเนื้อหา ไม่เน้นน้ำ เหตุการณ์ที่หลายคนไม่อาจปฏิเสธบางทีเขียนไปไม่กี่หน้าก็จบเนื้อหาแล้ว แต่ต้องพยายามเขียนให้ได้ตามจำนวนหน้า ทางที่ดีควรมีการวางโครงเรื่อง มีการวางหัวข้อ เนื้อหาที่จะเขียน -แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ การมีแหล่งอ้างอิงมาประกอบรายงาน จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในรายงานของเรามากขึ้น -ใช้ภาษาดี และถูกต้อง ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาทางการ และสะกดอย่าง

ถูกต้อง