นายจิระศักดิ์ ติ๊บอ้าย ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร และเว็บมาสเตอร์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แรงบันดาลใจในการทำงาน เพราะชอบในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และยิ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสาธารณกุศลนี้ ก็ยิ่งประทับใจ พี่จิระศักดิ์ฝากถึงน้อง ๆ เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ว่า อยากให้น้อง ๆ พยายามซึมซับสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝัง เช่น การมีน้ำใจต่อผู้อื่น การเป็นผู้ให้ การเข้าทำกิจกรรมส่วนรวมที่นอกเหนือจากการเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงเมื่อน้อง ๆ ก้าวสู่การทำงาน

Image
HCU Lifelong Learning