#DEK65 อยากเรียนรู้เรื่องจีนให้ลึกซึ้ง ต้องที่ ม.หัวเฉียวฯ
     น้อง ๆ #DEK65 ที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีน ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ม.หัวเฉียวฯ ก็พร้อมรองรับความต้องการของน้อง ๆ กับวิทยาลัยจีนศึกษา มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งน้อง ๆ ที่สมัครเรียนที่ ม.หัวเฉียวฯ จะมีโอกาสไปเรียนกับเจ้าของภาษาที่ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปีอีกด้วย
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้เลยที่ https://www.hcu.ac.th/faculty/College-of-Chinese-Studies