หลังจากครั้งก่อน เราได้อธิบายชื่อย่อของ HCU กับความหมายของตัว H ว่าคืออะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัว C กันบ้างว่ามีความหมายอย่างไร
ตัว C คือตัวแทนของกลุ่มสาขาวิชา Chinese Studies นั่นก็คือ จีนศึกษานั่นเอง โดยกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนภาษาจีน ประกอบไปด้วยวิทยาลัยจีนศึกษา จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese) และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) และคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจจีน