ทำให้การอ่านหนังสือยังไงก็เข้าใจแถมจำได้ดีขึ้น
-S Survey อ่านบทนั้น ๆ ผ่านไปก่อน ดูย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย เพื่อให้เห็นภาพรวม
-Q Question ตั้งคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่เจอ เช่น แนวคิดของบทความนี้คืออะไร
-R Read อ่านไปเรื่อย ๆ แล้วโน้ตใจความสำคัญไว้ จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น
-R Recall สรุปในใจว่าอ่านอะไรไปแล้วบ้าง พอลองนึกดูจะรู้ว่าส่วนไหนเราเข้าใจหรือไม่ เพื่อที่จะกลับมาอ่านใหม่อีกรอบ
-R Review ทบทวนในสิ่งที่ได้อ่านไปแล้ว โดยการอ่านสรุปที่จดเอาไว้ การทบทวนจะช่วยในการเอาสิ่งที่เราอ่านไปไว้ในความจำระยะยาว