อาชีพสาย Logistics ถือเป็นอาชีพที่มาแรงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก น้อง ๆ ที่สนใจในเรียนรู้ในด้านนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ที่ ม.หัวเฉียวฯ ก็พร้อมทำการสอนที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อให้น้อง ๆ มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของดิจิทัล เพื่อได้งานทำในองค์กรชั้นนำหรือเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ba.hcu.ac.th/ line : @832sfqlq

Image
HCU Lifelong Learning