ข่าวสารและกิจกรรม

ม.หัวเฉียวฯ เปิดบ้าน 13 คณะ ต้อนรับทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน สัมผัสความอบอุ่นในแบบฉบับตระกูล “หัวเฉียว”

2018-11-13 16:14

การจัดกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า เปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว” Huachiew Family Edutown 2018 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยที่อยู่กันแบบครอบครัวจึงสร้างสรรค์แต่ละคณะวิชาเป็นบ้านที่พร้อมต้อนรับทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ประกอบด้วย บ้าน 13 คณะ ได้แก่ บ้านนิเทศ บ้านนิติ บ้านภาษาจีน บ้านบริหาร บ้านสังคมสงเคราะห์ บ้านศิลปศาสตร์ บ้านกายภาพ บ้านวิทยาศาสตร์ บ้านสาธารณสุข บ้านเทคนิคการแพทย์ บ้านเภสัช บ้านแพทย์จีน และบ้านพยาบาล กิจกรรมในแต่ละบ้านได้ผสมผสานสาระความรู้และความบันเทิงเข้าด้วยกันซึ่งสามารถตอบโจทย์ความสนใจของนักเรียนทั้งกลุ่มสายวิทย์และสายศิลป์ นอกจากกิจกรรมสำหรับนักเรียนแล้วมหาวิทยาลัยยังได้จัดการสัมมนาและ Workshop สำหรับคุณครูDOWNLOAD