ข่าวสารและกิจกรรม

ม.หัวเฉียวฯ รับโล่เกียรติยศโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2”

2018-05-24 11:31

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ระยะที่ 2” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561) ในการดำเนินการโครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลสำเร็จได้รับโล่เกียรติยศจาก คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม