ข่าวสารและกิจกรรม

มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 208

2019-03-19 11:32

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน  จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 207 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้DOWNLOAD