ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมุทิตาจิตรำลึกไว้ในใจเราชาวหัวเฉียว

2019-01-15 17:05

ชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ในโอกาสที่ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม มฉก. โดยมีกิจกรรมที่บุคลากรหัวเฉียวร่วมทำและร่วมแสดงมาจากใจที่เคารพรักต่อท่าน ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกล่าวความในใจและคำอำลาอย่างเป็นทางการต่อชาวหัวเฉียว ปิดท้ายด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบสีแดงที่ทุกคนนำมามอบให้ท่าน และในโอกาสอันพิเศษนี้ขอนำบทเสภาอันไพเราะจับใจซึ่งประพันธ์โดย ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบแด่ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีของเราชาวหัวเฉียว ท่านจะอยู่ในใจของชาวหัวเฉียวตลอดไป อันเชิญสายขวัญอันศักดิ์สิทธิ์DOWNLOAD