ศุนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว

2017-03-24

ศุนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับประทานเกียรติบัตร ห้องสมุดสีเขียว กับพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ (23 มี.ค.60)