พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

2017-06-12

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานใน พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559  และมีการบรรยายเรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง  ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ