การประชุมคณะอนุกรรมการเครื่อข่ายสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2017-06-27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเครื่อข่ายสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1, 2, 5 และห้องบรรยาย 8 โดยมีผู้แทนจาสถาบันเครือข่ายฯ 10 สถาบัน จำนวน 52 คน