โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ” รุ่นที่ 5

2017-07-06

สานฝัน ต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว ด้วย “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” รุ่นที่ 5 เรียนพยาบาล ฟรี 4 ปี 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท   

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  และ รศ. ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน  “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว”  ในปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 5)  จำนวน 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการพัฒนาศักยภาพเป็น รพ. ตติยภูมิ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความฝันเป็น “นางฟ้าชุดขาว” ได้ศึกษาต่อเพื่อได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ  
โครงการนี้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 150 ทุน มูลค่ารวม 60 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 นอกจากทุนศึกษาเล่าเรียนแล้วยังได้จัดหาหอพักให้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว โรงพยาบาลฯ จะพิจารณาให้ยืมเงินเดือนละ 4,000 บาท  โดยไม่มีดอกเบี้ย