ม.หัวเฉียวฯ ลงนามความร่วมมือกับ รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

2017-08-01

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  ลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอน  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ  การแนะนำการเรียนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มฉก.