กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

2017-09-29

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมโพธิสมภาร