ต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

2017-11-02 08:06

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และแผนกวิเทศสัมพันธ์ มฉก. ต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาจงหัว สังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน