วินหมวกทองคำ รางวัลสำหรับวินจักรยานยนต์สาธารณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2017-12-08 08:45

เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอบางพลี สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรบางพลี หน่วยทหาร ร้อย.รส.ส.พัน ๒ รอ.มว.รส. ประจำพื้นที่อำเภอบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง กำนันตำบลบางโฉลง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกันทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยเริ่มจากภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่วินจักรยานยนต์สาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นอันดับต้น ๆ ของการขนส่งสาธารณะ ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยของวิน  โดยสวมหมวกคลุมกระดาษที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดก่อนสวมหมวกนิรภัย สนนราคาประมาณ 2 บาท คุ้มค่ากับความปลอดภัยของชีวิต และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวินจักรยานยนต์สาธารณะที่ถือว่าเป็นพระเอกของโครงการนี้ คณะทำงานจึงได้มอบรางวัล

“วินหมวกทองคำ” ให้กับวินจักรยานยนต์สาธารณะที่ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ซึ่งถือว่าเป็นการ ให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงสวัสดิภาพของทั้งตนเองและผู้รับบริการ ซึ่งในปีนี้วินที่ได้รับรางวัลคือ วินเที่ยงธรรม ซอยวัดศรีวารีน้อย และคาดว่าโครงการนี้จะปลุกจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับทุกอาชีพทุกบทบาทต่อไป