โครงการบริการแชร์จักรยาน ofo (Bike Sharing)

2018-01-15 08:25

         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ บริษัท โอเอฟโอ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการให้บริการแชร์จักรยาน (Bike Sharing) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยและสัญจรระหว่าง มฉก.1 กับ มฉก.2 อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.