หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 ดูงานระบบปะปาภูเขาและมอบทุนการศึกษา

2018-03-26 14:57

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1 ดูงานการสร้างแทงค์เก็บน้ำ ระบบปะปาภูเขา ดอยแม่สลอง และเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาจีนกั่วหมิงตั๋ง และมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน 5 โรงเรียน จำนวน 75 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 225.000 บาท ณ โรงเรียนจงหวา อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561