วันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี

2018-05-10 15:15

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมในพิธีพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริการใหม่ พร้อมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกับโรงพยาบาลหัวเฉียวในพิธีเปิดหอผู้ป่วย (บ้านสุขใจ) ชั้น 10 อาคาร 22 ชั้น นอกจากนี้นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 ได้ทำพิธีกตเวทิตาต่อคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา และพิธีแสดงความขอบคุณจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มอบเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน และทุนเรียนดีบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561