สำนักพัฒนานักศึกษา มฉก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

2018-05-11 16:36

สำนักพัฒนานักศึกษา มฉก. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ อาทิ สโมสรนักศึกษา การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา ทุนและบริการนักศึกษา และการจัดการแผนกหอพักนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561