ม.หัวเฉียวฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

2018-06-01 14:32

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มีการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 11 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทน และมหาวิทยาลัยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น รวมถึงศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี พาวิลเลียน ให้กับผู้ที่สนใจ