ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีปิดหลักสูตร วทจ. รุ่นที่ 1

2018-06-13 12:56

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ  รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12.20 - 17.30 น.     ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  ภายในงานมีการจัดสัมมนา  “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมใหม่พลังจีนพลิกโลก”  จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  Miss Lena Ng  คุณโจ  ฮอร์น  พัธโนทัย  ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์  และคุณพิทยสัณห์  เดชประสิทธิ์  ดำเนินรายการโดย คุณ ณ กาฬ  เลาหะวิไล  นอกจากนี้มีการนำเสนอ   รายงานวิชาการ วทจ. 1  “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมจีนยุคใหม่ :  ผลกระทบต่อไทย” 
    หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน  เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมมือกับ  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  และได้รับการสนับสนุนจากสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล  สำนักนายกรัฐมนตรี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นหลักสูตรเข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์  เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม  เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน  และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย - จีนทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยรุ่นที่ 1  เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่  30  มกราคม  2561  จนถึงวันที่  12  มิถุนายน  2561  อบรมทุกวันอังคาร  เวลา 14.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่  2  กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2561  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณภัทร  สกุลหงษ์  หมายเลขโทรศัพท์  02-312-6300-79  ต่อ  1546  หรือ  099-338-9961  หรือ www.hcu.ac.th/tcl